16 styczeń 2021, imieniny obchodzą: Marceli, Wlodzimierz, Bernard

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Jarosław, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej tj. jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych nie posiadającej osobowości prawnej.

Misją Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy głównie w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i czynnego wypoczynku. poprzez pozyskiwanie społeczeństwa miasta do aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej przy uwzględnieniu udostępniania posiadanej bazy sportowo - rekreacyjnej, urządzeń i sprzętu oraz organizacji imprez.

Jednocześnie działalność Ośrodka obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk.

Organem stanowiącym dla Ośrodka jest Rada Miasta Jarosławia, natomiast stały i operatywny nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Miasta.

Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Najważniejsze podstawy prawne i ogólne zasady działania Ośrodka regulują następujące akty prawne:

  • Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu nadany Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 241/XXIII/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
  • Ustawa  o samorządzie terytorialnym
  • Ustawa  o finansach publicznych
  • Ustawa  o kulturze fizycznej

Ośrodek jest jednym z kilkuset komunalnych ośrodków działających w naszym kraju i jedyną tego typu instytucją w Jarosławiu, która dysponuje tak znaczącym i kosztownym majątkiem służącym celom kultury fizycznej, nie tylko na skalę lokalną, ale również ogólnopolską.

Istotnym zadaniem Ośrodka jest również pełnienie roli inspiratora i inwestora przy wdrażaniu i popularyzacji nowych dyscyplin sportu, różnych form rekreacji i czynnego wypoczynku.

« powrót  |  
do góry  |  

Obiekty

Kontakt

Administracja
tel. (0-prefix-16) 6215658
fax tel. (0-prefix-16) 6215658 w.27

Hala Sportowo-Widowiskowa
tel. (0-prefix-16) 6215658 w.21, mosir@jaroslaw.pl 

Imprezy sportowe - informacje, zapisy imprezy.mosir@jaroslaw.pl 

Kryta Pływalnia
tel. (0-prefix-16) 6244141, plywalnia@mosir.jaroslaw.pl 

Hotel "Turkus"
tel./fax (0-prefix-16) 6212640
tel. (0-prefix-16) 6215658 w 32, hotel@turkus.jaroslaw.pl
www: hotel.jaroslaw.pl

Stadion Miejski
tel. 530 429 459

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail: